Prawo finansowe a podatkowe - strona 134

Systematyzacja prawa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2856

Prawo konstytucyjne (państwowe) Prawo administracyjne Prawo finansowe Prawo karne Prawo cywilne Prawo...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

, jaką jest praca; prawo finansowe - zespół norm prawnych, które regulują publiczną działalność finansową...

Zarządzanie finansami - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

o charakterze kredytowym, ale także wymiany, czy też przekazania. Instrumenty finansowe  udziałowe – dają prawo...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 11732

wyrobów lub świadczeniu usługi, których wytwarzanie jest zgodne z prawem, lecz jej rozmiary są w części...

Etyczny i społeczny wymiar kierowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

& organizacja uczyni wszystko, czego wymaga prawo, ale nic poza tym. Społeczna reakcja & organizacja wypełnia...

Państwo federacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

opierają się te struktury, a przede wszystkich kwestia podejścia do prawa i sprawy suwerenności państw...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

do prawa i sprawy suwerenności państw składowych. Konfederacja -wspólnota oparta na prawie międzynarodowym...

Rynek finansowy - Instrument finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

 definicją pieniądza. Pełny katalog instrumentów finansowych w rozumieniu prawa - ustawa o obrocie...