Prawica - strona 24

Islam

  • Politechnika Opolska
  • dr hab. Roman Nowacki
  • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1876

; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo...

Konflikt w Irlandii - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Konrad Jajecznik
  • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

orientacji wśród prawicy protestanckiej. Jego sprzeciw wobec żądań katolickiej mniejszości a organizowane...

Chrystologia - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Paweł Barylak
  • Chrystologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

, nie bacząc na[ jego ] hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga.") - Chrystus przewodzi i udoskonala...