Prawica - strona 20

Ewolucja październikowa 1917 rok

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

) prawica republikańska wśród nich najbardziej skrajna Partia Radykalna (Partido Radical, PR) liberałowie...

Systemy polityczne - omowienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1400

politycznej (prawicy lub lewicy). Wówczas prezydent staje się głównym ośrodkiem władzy w państwie...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

wyborczej, jednak po wyborach formują się w dwa bloki np. prawica i lewica i współdziałają w ramach...

Historia Polski 1914 - 1939

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1134

międzywojennego a) prawica b) ruch chłopski i ludowy c) ruch robotniczy d) ruch rewolucyjny e) ugrupowania...

Eklezjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Chrystusa możemy rozumieć przez: Samą osobę Jezusa, który chodził po ziemi, a obecnie siedzi po prawicy Ojca...

Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sławomir Hańczewski
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

, ze zagrożenie pochodzi z prawicy, od strony zwolenników caratu. Kiereński uważał, że bolszewicy...