Prawica - strona 14

Statystyka- ćwiczenia 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

poparcia dla partii Prawica Inaczej równy 0,2. Należy obliczyć, z jaką ufnością uzyska...

Chrystologia oddolna, odgórna i integralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paweł Barylak
 • Chrystologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1827

nad Nim, bo Dawid mówił o Nim...” Dz. 2,33 „Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha...

Życie Jezusa według Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

, Bóg przemawia do Mesjasza słowami „siądź po mojej prawicy (co oznacza uczestniczenie we władzy...

Jezus jak Chrystus w Ewangelii św. Marka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. Ów tajemniczy Syn Człowieczy...

Zasada proporcjonalności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

zjednoczona, a prawica w 17 ugrupowaniach dostała by w sumie te 65, ale nie przekroczyli zapory...

Rewolucja Francuska - Monteskiusz

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

ze spekulantami - prawica (dantoniści) - żądali złagodzenia terroru w stosunku do politycznych przeciwników...

Postęp społeczny -wykład socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

. Gdzie lewica, a gdzie prawica, gdzie rewolucja, a gdzie kontrrewolucja, gdzie awangarda, a gdzie ariergarda...

Koncepcje państwa-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

komunistycznej, pojawiły się w USA dwie koncepcje nawiązujące do lewicy i prawicy - komunizmu i liberalizmu...