Prawa osobiste - strona 35

Prawo handlowe - Prawo publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4921

. Wspólnicy posiadają: prawa osobiste (korporacyjne): prawo do głosu; reprezentacji; kontroli działalności...

Prawo obrotu nieruchomościami - Nieruchomość gruntowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1673

Pytania i odpowiedzi 1. POJĘCIE NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość (według art.46 § 1 KC) - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrę...

Prawo cywilne skrypcik - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

ukształtowane w szczególności: = prawo własności = prawa rzeczowe = prawa osobiste niematerialne Ze względu...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 3661

i bronić rękojmi gwarancje osobiste - dłużnik rozporządzał swoimi prawami osobistymi (życie, wolność...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3024

na płeć, rasę, wykształcenie powinien być traktowany równo WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE  prawo do życia...

Wybrane zagadnienia z filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

wzajemnego bezpieczeństwa, na rzecz którego jednostki rezygnują z części swych praw osobistych. Dążyli...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3080

sposób , np. prawo własności, inne prawa rzeczowe(zastaw), rozmaite prawa osobiste i prawa wynikające...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3241

traktatowym. Głównym celem Komitetu jest: *kontrola nad przestrzeganiem międzynarodowego paktu praw osobistych...