Prawa osobiste - strona 34

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2170

godności człowieka przez potraktowanie go jako środek do celu oraz podeptanie jego praw osobistych. F...

Ogólnie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

niemajątkowe - ich przedmiotem są dobra niematerialne - są to prawa niezbywalne i niedziedziczne. Prawa...

Prawo rzeczowe - wykłady

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, współwłasność, prawo zastawu. prawo rzeczowe I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Podmiotowe prawo rzeczowe jest majątkowym prawem cywilnym ...

Prawo cywilne3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

, a więc z tego wynika, że nie przedawniają się roszczenia niemajątkowe, prawa będące prawami osobistymi, rodzinnymi...

Postepowanie egzekucyjne

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3248

, zobowiązany, osoby którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, prawa osobiste - dożywocie, gdy przedmiotem...