Prawa dziecka - strona 39

PEDAGOG SZKOLNY- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2555

uwagę na przestrzeganie przez szkołę lub placówkę postanowień Konwencji o prawach dziecka. W myśl...

Ustawa o pomocy społecznej

  • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) o...

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

  • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
  • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5124

Pierwszy plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: specyfika nauczania niewidomych, zasady rewalidacji niewidomych, pojęcie tyflopedagogika, głuchota a rozwój psychiczny dziecka, kompensacja u niesłyszących, wpływ braku wzroku na rozwój psychiczny dziecka. Kolejny plik porusza k...

Granice korzystania z praw człowieka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2191

do nazwiska prawa dziecka prawo do obywatelstwa + zasadnicze gwarancje sądowe dla ochrony tych praw widać...

Prawa człowieka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3045

skutecznego wykonywania prawa dzieci i młodocianych do ochrony, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1...

Prawo konstytucyjne

  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4886

do ochrony; prawo matki do szczególnej pomocy władz publicznych; prawo dziecka do ochrony oraz prawo...