Prawa dziecka - strona 35

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

a kościołem i związkami wyznaniowymi, ochrona praw człowieka i obywatela, ochrona praw dzieci, przygotowanie...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i mężczyzn , solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka Wspiera spójność gospodarczą, społeczną...

Mniejszość niemiecka w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

roku, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku i Konwencja Praw Dziecka z 20...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

ze standardów konstytucyjnych i międzynarodowych (por. art. 2 Konwencji o prawach dziecka)” (P 41/07). 8...

Szczególna treść Konstytucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Szczególna treść Konstytucji Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii. Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień : 1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego, 2 - określenia u...

Skrypt - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

/ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych / Konwencja Praw Dziecka / Konwencja w sprawie statusu...