Prawa dziecka - strona 25

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

wychowawcza - ochrona praw dziecka + zakaz dyskryminacji w ograniczeniach + zasady wymienione wyżej 6) Stan...

Wykład - Prawo rodzinne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

równouprawnienia(egalitaryzmu) małżonków) zasada dobra dziecka i zrównania praw dzieci pochodzących z małżeństwa...

Prawo rodzinne i jego zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

równouprawnienia(egalitaryzmu) małżonków) zasada dobra dziecka i zrównania praw dzieci pochodzących z małżeństwa...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

między pokoleniami i ochronę praw dziecka.” -> art.3 „czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy...

Reforma ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

dotyczących praw człowieka tylko konwencja o prawach dziecka ma 192 ratyfikacje, konwencja genewska o ochronie...

Agencja Praw Podstawowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

na wszelkie połączenie powyższych cech (dyskryminacja różnego rodzaju) c) odszkodowanie dla ofiar d) prawa...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

) - Rzecznik Praw Dziecka ( bo do niego odnoszą się przepisy dotyczące RPO) - organizacje społeczne UDZIAŁ...

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

Rzecznika Praw Dziecka, 8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 8a) Prokuratorii Generalnej Skarbu...

Polityka azyowa

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1701

oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania • Konwencją Praw Dziecka Rodzaje ochrony międzynarodowej...