Prawa dziecka - strona 20

Budżet państwa - system finansowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 833

, Trybunału Konstytucyjnego NIK, RPO, Rzecznika Praw Dziecka KRRiT Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

Akt normatywny - omówieni zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 840

Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

praw dziecka, KRRiT, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych, IPN (wraz z Komisją Ścigania...

Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

-30% wszystkich projektów wspieranych przez PDMD. Projekty które mają na celu ochronę praw dziecka...

Instytucje wychowawcze

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Tomasz Socha
 • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2856

. 755 Kpc i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

do pokoju, ~prawo do zgromadzeń i demonstracji, prawo do pokojowego korzystania z własności, prawa dziecka...

Postawa pedagogiczna Janusza Korczaka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 896

POSTAWA PEDAGOGICZNA JANUSZA KORCZAKA Prawo dziecka do szacunku - credo pedagogiczne Korczaka...