Prawa dziecka - strona 16

Wykład - prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

, bezpaństwowców, uchodźców, kobiet, dzieci, jeńców, np. Konwencja o prawach dziecka z 1989 r., Konwencja dotycząca...

Obowiązki rodziców - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku, Deklarację Praw Dziecka ONZ z 1959...

Organizacje Międzynarodowe 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

, bezpaństwowców, uchodźców, kobiet, dzieci, jeńców, np. Konwencja o prawach dziecka z 1989 r., Konwencja dotycząca...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

jest jedną z przesłanek upodmiotowienia jedn. -prawo dziecka do obywatelstwa, wychowania się w rodzinie...

Koncepcje Tarnowskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743

wychowanie człowieka (holistyczne) Podkreśla ważną funkcję rodziny Prawo dziecka do tajemnicy Integrarny...

Style wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

się z prawem dziecka do wyrażania siebie, z prawem do własnych sądów Nauczyciel zachęca uczniów do podejmowania...

STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4452

z ombudsmanem ogólnym, który kontroluje wszystkie sprawy lub z organem wyspecjalizowanym (Rzecznik Praw Dziecka...