Prawa dziecka - strona 12

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

Rzecznicy praw i wolności Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Powiatowy rzecznik konsumentów...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1589

, zapewnienie prawidłowości korzystania z praw (rzecznicy, np. praw dziecka) Decyzja 2 rodzaje kontroli...

Typologia rodzin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2863

dziecko coraz większym zaufaniem ale potrafią utrzymać autorytet,szacunek, Uznanie praw dziecka przejawia...

Stany nadzwyczajne

Pobrań: 238
Wyświetleń: 2786

do sądu - wolność sumienia i religii - ochrona dóbr osobistych - prawa dziecka - prawa do wychowania...

Związek wyznaniowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka...

Wolność sumienia i wyznaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

z wolności sumienia i wyznania - zasada preferowana przez konwencję o ochronie praw dziecka z 1989r...