Pracownik socjalny - strona 13

Zasady prawa administracyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;   2)   opracowanie...

Prawo w społeczeństwie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

, pracownika socjalnego, opiekuna niekiedy kuratora. Sędzia w podejmowaniu decyzji musi się kierować przepisami...

POLITYKA SPOŁECZNA- opracowanie zagadnień

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

1. BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucz...

Upośledzenie umysłowe

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

klinicznych, lekarzy różnych specjalności, zależnie od potrzeby, pedagogów i pracowników socjalnych. Badania...