Pozwolenie na budowę - strona 10

Praca na zaliczenie - polityka społeczna

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Dorota Luber
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3731

pozwolenie na budowę dla etapu I od ul. Olszewskiego do Krakowskiej zostało uzyskane w marcu 2005 r. Projekt...

Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych Pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć...

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

zabudowy i zagospodarowania terenu – pozwolenie na budowę 3. realizacja przedsięwzięcia (art. 74-75 Poś), 4...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

sanitarnym. 2. Pozwolenie na budowę wymaga uzyskania przez inwestora opinii, ekspertyz (ocena oddziaływania...

Standaryzacja- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

jako wypadkowa 3 analiz:  Analizy decyzji o pozwoleniu na budowę (w okresie co najmniej 5 lat), umożliwiającej...

Odpady i ich rodzaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

i zagospodarowania terenu Pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych Nigdy nie są odpadami masy ziemne...

Wykład III z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

pozwolenia na budowę - zawieranie umów - rejestracja własności - uzyskanie kredytu - ochrona inwestorów...