Pozbawienie praw publicznych - strona 21

Prawo i postępowanie karne skarbowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 868
Wyświetleń: 6020

in. zagadnienia takie jak: prawo karne, rys historyczny, autonomiczność regulacji, funkcje prawa karnego skarbowego, sprawstwo, pozorny zbieg przepisów ustawy, karalność, odpowiedzialność posiłkowa, interwenient, oskarżyciel publiczny, strony postępowania, itp. Prawo i postępowanie karne skarbowe. ...

Wstęp do prawoznawstwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3801

. ŚRODKI KARNE Kodeks Karny wyróżnia osiem rodzajów środków karnych. Pozbawienie praw publicznych. Zakaz...

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: pojęcie prawa karnego, szkoły i kierunki w nauce prawa karnego, zagadnienia kryminalizacji, ogólne pojęcie przestępstwa, struktura przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności państwa. Ponadto notatka poru...

Prawo administracyjne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

mającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawionym praw publicznych. Małoletni w wieku...