Powstanie warszawskie skutki - strona 84

Wykład - królestwo polskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 434

miasta, będącego zarazem najwyższym organem wykonawczym. W roku 1846 po klęsce powstania krakowskiego...

Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr nauk hum. Elżbieta Januszewska
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2499

uprzedzeń. W społeczeństwie interpretowanie innych w kontekście własnych uprzedzeń prowadzi do powstania...

Formy debaty społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Smagacz-Poziemska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

, gdy w rzeczywistości była to sprawa polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Skutkowało to powstaniem konfliktu...

Filozofia - wybrane zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2107

lub nawet zwierzęcia Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych, ponowne ożywienie. W eschatologii koncepcja...

Podstawy ewolucjonizmu - Specjacja

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podstawy ewolucjonizmu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1911

i żywotne; F2 z kolei giną albo są bezpłodne. Rodzaje specjacji: Filetyczna - dotyczy powstania gatunku B...

Pojęcia - Modernizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

, urbanizacja, powstanie miast nowego typu, miasta robotnicze, *początki kapitalizmu, kupowanie gruntów...