Powstanie warszawskie skutki - strona 74

Historia PKWN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

Zjednoczonych. Na konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku Wielka Trójka ustaliła że nowy rząd Polski powstanie...

Związek przyczynowo-skutkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

( przy przestępstwach skutkowych ). Owo przypisanie skutku i związanie go z czynem, dokonuje się w dwóch płaszczyznach...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

oderwanie i runięcie w dół wielkich mas skalnych. Warunkiem powstania jest urwistość stoków. Powstające...

Berent Wacław - Ozimina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

narracyjnych ujęć dramatycznych - jedności czasu i miejsca. Powstanie dramatycznych napięć między bohaterami...

Wyszyński i Wojtyła, Sobór Watykański II-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

, że tak, inne, że nie i że chciał, by po nim prymasem został sekretarz konferencji episkopatu bp pomocniczy warszawski Bronisław...

Fakty prawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

- powodują powstanie bądź zmianę czyichś uprawnień lub obowiązków (np. orzeczenie rozwodu) deklaratoryjne...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

do rewolucji. Miał poniekąd rację. Po powstaniu listopadowym, we wrześniu 1831 powołano rząd tymczasowy...