Powstanie warszawskie skutki - strona 46

Jan Władysław Dawid - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1183

Jan Władysław Dawid (1859-1914), syn Wincentego, mąż Jadwigi Dawidowej, warszawski pedagog...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1659

- powstanie i rozwój kolei - zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, na statkach oraz w kolei - szybszy...

Przedmiot Gospodarki Przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1953

po II wojnie światowej, co znalazło wyraz w powstaniu dyscypliny naukowej określonej mianem REGIONAL...

Prekursorzy "naukowej" oprganizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kataryzna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

również, iż z powstaniem teorii organizacji mamy do czynienia 1 Interesujące uwagi na temat poziomu wiedzy i umiejętności...

Proza heroicznego wyboru i totalitaryzm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

komunistyczny. W Warszawie ożywiono debaty kulturalno-polityczne (oczywiście były one tajne). Klęska powstania...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

było też pojawienie się w Rosji i Niemczech nastrojów rewolucyjnych, a także powstanie nowych państw. W okresie...