Powstanie warszawskie skutki - strona 38

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Zakres stanów faktycznych mieszczących...

Obywatelstwo Polskie - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

oraz o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Powstanie Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców nawiązuje...

Zarząd administracji krajowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

łączność między monarchą rezydującym w Saksonii a Księstwem Warszawskim. Kompetencje : Projekty...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

, jednocześnie wybuchło powstanie Słowian Połabskich, zagrażając posiadłościom Ottona na wschód od Łaby. Szybko...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 7714

: OKRES(1) od powstania pierwszych prac do roku 1859 (data wydania Estreichela pt. „Ruch książkowy...

Podział czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

, powstanie, ustanie lub zmianę stosunków prawnych. Podziały czynności prawnych: 1) Po pierwsze, czynności...