Powstanie warszawskie skutki - strona 28

Zastosowanie e-learingu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Drzewiecki
 • Edukacja medialna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

, by zobrazować sobie starą Warszawę. Przeważnie przeczytamy krótką wzmiankę o Powstaniu Warszawskich, a reszta...

Hipoteka generalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

miejscu bez względu na kolejność jego powstania. Z zastawu takiego korzystało najczęściej państwo w celach...

Obywatelstwo Polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

oraz o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Powstanie Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców nawiązuje...

Pańszczyzna i reformy rolne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sylwia Michalska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1974

Kołłątaja o nadaniu ziemi chłopom, którzy wezmą udział w powstaniu; zniesienie pańszczyzny na terenie...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

Karpat Zewnętrznych. Geneza Karpat Zewnętrznych wg Książkiewicza Jura- powstanie wapieni sztramberskich...