Powstanie warszawskie generałowie - strona 48

S. Żeromski, Wybór opowiadań

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

), a osnute legendą dzieje powstania staną się dla autora niewyczerpanym źródłem inspiracji. Po klęsce...

Zygmunt Krasiński - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

się o wybuchu zbrojnego powstania na ziemiach polskich (powstania listopadowego). Prosił ojca o pozwolenie...

Zarząd administracji krajowej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

łączność między monarchą rezydującym w Saksonii a Księstwem Warszawskim. Kompetencje : Projekty...

Koalicje rządzące w Polsce

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1617

wyszło PL, co oczywiście spowodowało powstanie rządu mniejszościowego. Rząd funkcjonował 10 miesięcy: 28...