Powstanie warszawskie bilans - strona 40

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 2765

stopniem uogólnienia zjawisk ekonomicznych. Z jego teŜ nazwiskiem łączy się najczęściej powstanie nazwy...

Mikroklimat - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1722

na zlokalizowanie miejsc chłodniejszych z możliwością powstania przymrozków przygruntowych co pozwala na planowanie...

Testy stosunki gospodarcze

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • mgr Łukasz Sońdka
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5334

pomiędzy krajami tworzącymi unię po powstaniu unii Przyjmuje się, że bilans płatniczy kraju jest ujemny...

Młodzież - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

aktywny udział w ruchu oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu oraz w powstaniu warszawskim. Nazwa...

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

do powstania izb przemysłowo-handlowych O interesy handlu dbały tu komitety handlu i rzemiosła, zgromadzenia...

Wykład - giełda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

, a jej powstanie jest uzależnione od zgody właściwego organu administracji panstwowej, np.zgoda ministra finansów...

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1799

komunizmu to będzie się on rozszerzał lawinowo, bez wojny, co może powodować powstanie tak wielkiej potęgi...