Powietrze atmosferyczne - strona 32

Kolokwium z technologii betonu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3696

betonowej określa się ze wzoru: P × VP × 100 [%] (P − H ) gdzie: P-ciśnienie powietrza(atmosferyczne plus...

Woda w atmosferze-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

– przy niskim ciśnieniu woda pozostaje w stanie ciekłym do -40^C. Para wodna przedostaje się do powietrza...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

jego poszczególnych rejonów tak między sobą, jak i drogami kopalni, a często także bezpośrednio z powietrzem...

Środowisko gazowe człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

( 1,25kG/m3 , gęstość względna 0,97 ) łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu atmosferycznym. Tlenek węgla...

Ekowskaźniki

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

ludzkiego. Wyróżniamy: a)efekt cieplarniany - podnoszenie się temperatury powietrza atmosferycznego...

Opracowanie wykłady 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wyróżniamy: a)efekt cieplarniany - podnoszenie się temperatury powietrza...

Ściąga z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

. ochrone zabytków przed wplywami zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Zagadnienie ochrony srodowiska...

Sciaga fizyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2667

WIATRU Wiatrem- nazywamy ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi, przy czym termin...