Powietrze atmosferyczne - strona 29

Atmosfera Ziemi - Proces akrecji

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

roku, kiedy śmierć poniosło kilka tysięcy osób. Powietrze atmosferyczne w miastach 1. Smog węglowy (smoke and fog) 4...

OKRES NIEMOWLĘCY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2023

przystosowanie układu oddechowego i krążenia do oddychania powietrzem atmosferycznym, uruchomienie mechanizmów...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

powietrza atmosferycznego. Nadmiar lub niedobór składników w powietrzu atmosferycznym przyczynia...

Serce

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4991

, oraz w konsekwencji zasysanie powietrza atmosferycznego do płuc w celu wyrównania powstałej różnicy ciśnień...

Biomonitoring i bioindykacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Maria Marko-Worłowska
 • Biomonitoring
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5677

oraz wrażliwych na obecność ozonu w otaczającym powietrzu atmosferycznym funkcja bioindykacyjna roślin...

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - komplet wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3969

Dodatkowo notatka porusza zagadnienia takie jak: internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych - istota i metody, optymalny pozom redukcji zanieczyszczeń, podatek pigou, ustalenie optymalnego podatku za emisję, monopol, teoremat Coase'a, rynek praw emisji zanieczyszczeń, podstawowe rodzaje ...

Test A-D z geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512

. Elementy środowiska: 1)litosfera (skorupa ziemska). 2)hydrosfera (H2O). 3)powietrze atmosferyczne...

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • mgr inż. Renata Klimek
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2506

A także inne czynniki kształtujące wysokość renty: walory estetyczne krajobrazu, mikroklimat, jakość powietrza...