Powietrze atmosferyczne - strona 21

Toksykologia - wykład 6

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701

na substancję toksyczną może odbyć się przez: - powietrze atmosferyczne wodę żywność używki przedmioty użytku...

Wykład - Układ oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

; -FiO2 - zawartość procentowa tlenu w powietrzu wdychanym (20,93% dla powietrza atmosferycznego...

Czynniki zewnętrzne - wietrzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

powietrza atmosferycznego, słońca i wody prowadzący do rozpadu i rozkładu skał na powierzchni Ziemi. rozpad...

Ekorozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

powietrza atmosferycznego - spalanie paliw zawierających związki siarki i inne szkodliwe składniki...

Toksykologia, wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

kilka kilogramów 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD)- wprowadzonej do powietrza atmosferycznego...

Ochrona środowiska w Geografii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

Morza Bałtyckiego Ochrona powietrza atmosferycznego: -ustawy: 21.04.1996r.o ochronie powietrza atm...