Powietrze atmosferyczne - strona 20

Zakres ooś - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

prognostyczne, np. - modele dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, - modele rozprzestrzeniania...

Gazy w wodzie morskiej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

pochodzi z rozpuszczania się powietrza atmosferycznego. Ponieważ azot jest mało aktywny chemicznie...

Przewietrzanie kopalń - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2254

wydajną i bezpieczną pracę. Temat: 6.2. Powietrze kopalniane. 6.2.1. Skład powietrza atmosferycznego...

Tworzenie próchnicy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

w masie kompostowej • ok. 14-16 % obj. (2/3 naturalnej zawartości w powietrzu atmosferycznym), • poniŜej 5...

Systematyka - bezłuchowce i ryby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

trzonach * utraciły zdolność do oddychania powietrzem atmosferycznym * żyją na głębokości setek metrów...