Poufność - strona 22

Internet- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Zapewnienia poufności i integralności transmisji danych...

Bezpieczenstwo biznesu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

ich poufności. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa to: - wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa...

Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3024

nawet wtedy, kiedy udzieliła ona bardzo osobistych informacji. Poufność oznacza, że informacje identyfikujące osoby badane...

Negocjacje - Proces komunikacji

 • prof. dr hab. Paweł Gieorgica
 • Negocjacje
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3080

i akceptowalność, neutralność, bezstronność, poufność. Dobrowolność oznacza, że strony same podejmują decyzję...

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2975

wypowiedzi. Poufność-gwarantuje ją projekt badawczy gdy badacz może zidentyfikować autora wypowiedzi...

Skrypt - etyka i moralność

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2387

- jeśli nie zostanie zapewniona poufność, to nie może powstać zaufanie. Zasada bezwzględnej, absolutnej, kategorycznej...

Wykład - Karta Praw Podstawowych UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej; - obowiązek administracji uzasadniania...

Zabezpieczenia transmisji

 • Politechnika Poznańska
 • dr Zygmunt Kubiak
 • Bezprzewodowe sieci sensorowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1386

tworzenia zabezpieczenia danych) parzystosc, crc, lcr Zabezpieczenie poufności transmisji (metoda...