Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 83

Spółka jawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

(art.31 KSH). Subsydiarność jest jednak ograniczona tylko do fazy postępowania egzekucyjnego...

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

urzędu, gdy: fakultatywnie → wszczęto postępowanie dyscyplinarne (na 3 miesiące) przy zachowaniu prawa...

Pojęcie i etapy stosowania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2023

ust. z dn. 14 czerw. 1960 r. kodeks postępowania adm. Spisane tu są reguły postępowania i znajdują...

Podstawy teoretyczne prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

zarządzenia; - wykładnia legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego...

Prawo karne wykonawcze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw.dr hab. Stefan Lelental
 • Prawo karne wykonawcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5355

rozumianego prawa karnego, której przedmiotem są przepisy prawa dotyczące wykonywania orzeczeń w postępowaniu...

Prawo a wolność jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

z prawa w znaczeniu przedmiotowym i służące do ochrony interesów obywatela. W razie sporu z organem...