Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 74

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1246

, uniewinnieniu, umorzeniu postępowania - przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu adm., gdyż kary wymierzane...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 875

, uniewinnieniu, umorzeniu postępowania - przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu adm., gdyż kary wymierzane...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2079

ustrojowe + prawo postępowania Prawo sądowe - prawo postępowanie dotyczące sądów (KPC i KPK) prawo: z punktu...

Prawoznawstwo 4

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778

w postępowaniu administracyjnym bądź w postępowaniu cywilnym, sądowym lub karnym. W pierwszym przypadku efektem...

Kontrole PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

może być w postępowaniu sądowym pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego (art. 465 § k.p.c.). Ponadto inspektor pracy...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

, samodzielne - Proregatywy nie potrzebował zgody na realizacje uprawnień Przedmiotowe 1.WOSKOWE 2. SĄDOWE 3...

Niedopełnienie obowiązku składkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję; 6) jest oczywiste, że w postępowaniu...