Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 70

Właściwość-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

, które w postępowaniu przed sądami powszechnymi przysługują sądowi rejonowemu. • wojskowe sądy okręgowe, major i wyżsi...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Tekst jednolity z dnia 15.09.2000 r., weszła...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Romul
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2422

określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę...

Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4634

on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Jeżeli środek...

Wytoczenie powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

przeprowadzenia postępowania, wnioski o zwolnienie powoda od kosztów sądowych wyznaczanie kuratora dla pozwanego...

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

postępowania administracyjnego. Postępowania nie wszczyna się także w przypadkach gdy od końca...

Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281

postępowanie państw tworzące prawo -dla istnienia zwyczaju niezbędne są równocześnie: 1) zgodna praktyka państw...