Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 69

Spis zagadnień kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1204

postępowania administracyjnego) - przesłanki ważności decyzji - przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji...

Choroba zawodowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

się w postępowanie sądowe, którego wynik jest nieprzewidywalny. Metoda klauzuli generalnej - spotykana...

Prawo rzeczowe - materiały, 30 stron

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4893

mającym na danej rzeczy ograniczone prawa rzeczowe. Zasiedzenie orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1834

o postępowaniu windykacyjnym jest już odpowiedzialny za zawinione przez niego pogorszenie rzeczy posiadanej...