Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 98

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. wyroki sądowe, decyzje administracyjne. Przestrzeganie...

Interes publiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

publiczny nie jest interesem prawnym w znaczeniu ustalonym przez kodeks postępowania administracyjnego...

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 6622

o ¼ ; o tym czy przekroczymy termin płatności decyduje data obciążenia naszego rachunku 5. postępowanie podatkowe ; Kwestie...

Granice działek- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1043

i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie. Postępowanie scaleniowe...

Czynności procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

rozprawy. PISMA PROCESOWE 125 - 130 Są to pisma wnoszone przez strony czy uczestników postępowania do sądu...