Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 84

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

powszechnie znane (notoryjne); fakty znane sądowi urzędowo; fakty przyznane w toku postępowania przez stronę...

Zagadnienia wstępne - pojęcie,tryb

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

się w dwóch odmiennych od siebie sytuacjach: a. bez zawieszenia postępowania, co może nastąpić z dwóch...

Pozycja ustrojowa TK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

nie, w postępowaniu- procedura sądowa, status członka podobny do statusu sędziego (sądowy status prawny TK...

Współpraca komisji z sądami krajowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

sądowej. Komisja ma jednak pewien zakres swobodnego uznania i nie ma obowiązku wszczęcia postępowania...

Notatki z uczelni - Prawo -

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

regulaminu, trybu postępowania przed Trybunałem 4) Umowy międzynarodowe. 5) Rozporządzenia - są równocześnie...

Notatki z uczelni - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

regulaminu, trybu postępowania przed Trybunałem 4) Umowy międzynarodowe. 5) Rozporządzenia - są równocześnie...

Tryby nadzwyczajne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

z instytucją: -wznowienia postępowania i -stwierdzenia nieważności; Nie każda więc decyzja wadliwa pociąga...