Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 83

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

postępowania sądowego występuje strona powodowa i pozwana? W procecie cywilnym Który dokument inicjuje...

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980

postępowania oraz uchwala statut określający wewnętrzną organizację Biura Trybunału; wygaśnięcie mandatu...

Podstawy teoretyczne prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

zarządzenia; - wykładnia legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

. Środku nadzoru określają odpowiednie ustawy. organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym...

Właściwość funkcjonalna sądu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie...

Ustawy samorządowe

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

. 565, Nr 78, poz. 682. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wykładnia...