Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 73

Decyzje Prezesa UOKiK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1883

, że są one wydawane przez organ administracyjny oraz fakt, że postępowanie ma również charakter administracyjny. Kary...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6041

zgodności sprawy, uchwał (zarządzeń) organów J.S.T z zakresu adm. publicznej w terminie do 30 dni wojewoda...

Odroczenie rozprawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

jest od rozstrzygnięcia wstępnego wydanego przez inny organ. FAZA ORZEKANIA: W postępowaniu administracyjnym są wydawane...

Sąd I Instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

w terminie dwóch miesięcy. Sąd ma własny regulamin. Zasadniczo postępowanie składa się z procedury pisemnej...