Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 67

Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Elżbieta Karska
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Postępowanie odwoławcze odwołanie od orzeczeń: SPI do ETS; izb sądowych (gdy zostaną utworzone...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

postępowania (art. 35 § 2 i § 3 Kpa - terminy załatwiania spraw administracyjnych) - art. 35 § 3 Kpa - bieg...

Organy kontroli legalności

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

wniosków i udział w postępowaniu sądowym, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego...

Pojęcie wierzyciela-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia...