Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 178

Spis zagadnień kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1204

postępowania administracyjnego) - przesłanki ważności decyzji - przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

norm prawa materialnego. 2. Stosunek administracyjnoprawny związany z postępowaniem administracyjnym. 3...

Encyklopedia prawa, wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1778

tym strony. W prawie administracyjnym i państwowym przepisy proceduralne-kodeks postępowania proceduralnego...

Prawo karno skarbowe konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

na pograniczu prawa i postępowania cywilnego, karnego, finansowego i administracyjnego. Samodzielnie reguluje...

Prawoznawstwo - norma moralna

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr hab. Konrad Głębocki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2947

od Narodu, czyli, że władza może określać sposób postępowania wszystkich podległych podmiotów jedynie...

Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

się na rozprawę, w każdej innej fazie postępowania sądowego oraz – w razie potrzeby – w celu wykonania wyroku. 4...

Umowa sprzedaży-pojęcie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

żeby zachowywać jednak formę pisemną - chociażby dla celów dowodowych , przy ewentualnym postępowaniu sądowym...