Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 175

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

): - w wyniku stanowienia prawa powstaje akt prawodawczy zawierający generalnie-abstrakcyjne normy postępowania...

Charakterystyka kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

dla prawa i postępowania administracyjnego; KONTROLA ZEWNĘTRZNA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ podział na kontrolę...

Reklamentacja publiczno-prawna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

przy zagospodaro­waniu terenów należących do innych podmiotów. Etapy postępowania przygotowawczego planu zagospodarowania...

Pozwolenie wodnoprawne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

 pozwolenie wodnoprawne może być jednocześnie pozwoleniem emisyjnym Postępowanie wodnoprawne Wniosek, dołączyć...

Prawo cywilne - test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449

wydłużane przez strony c)ustala dowolnie sąd w trakcie toczącego się już postępowania sądowego d)są ustalone...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu...

Ustroje majątkowe małżeńskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym -na zarząd składają się zatem czynności: prawne (np...

Następcy prawni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

-dnłowy termin na złożenie odwołania. Szczególne zasady postępowania, znajdujące zastosowanie w sytuacji...