Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 174

Przesłanki nieważności - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

w trakcie postępowania sądowego: W przypadku, w którym pozwany wyda akt prawny już w trakcie toczącego...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

dotyczy przewlekłości postępowania sądowego w Polsce - naruszenia art. 6 pt.6 Konwencji: „Każdy ma prawo...

Ustawa ochrona lokatorów

  • Politechnika Warszawska
  • dr Cezary Woźniak
  • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

kończącego postępowanie w sprawie, z zastrzeżeniem ust. 6b;  3) gdy lokator nie skorzysta z prawa...

Pytanie z odp. 5

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, stanowi podstawę do wznowienia postępowania na zasadach...