Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 168

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

urzędu, gdy: fakultatywnie → wszczęto postępowanie dyscyplinarne (na 3 miesiące) przy zachowaniu prawa...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

w sprawach administracyjnych → dot. wszelkiego postępowania adm. (w tym karno-adm.) oraz nie podlega...

Doręczenia w kpa i op-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

na obowiązywanie zasady pisemności w postępowaniu oraz z uwagi na skutki prawne, jakie z doręczeniem wiążą przepisy...

Wyklad 4 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

do dochodzenia tego roszczenia przed odpowiednim do tego organem zwykle organ sądowy b)wszczęcie postępowania...

Podstawy prawa-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1799

postępowania administracyjnego może występować z wnioskiem o ukaranie oraz uchylenie prawomocnego orzeczenia...

Historia państwa i prawa polskiego - notatki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3115

od określonych w przywileju danin i posług na rzecz księcia, które przechodziły na rzecz pana. Immunitet sądowo...