Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 165

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa
 • Prawo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 875

) charakter decyzji władczej Luzy decyzyjne czasem Postępowania kontrolne Sądowe stosowanie prawa: Stosowanie...

Wykład - Przywileje i immunitety misji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728

niewłaściwość i postępowanie umorzyć. Można go co najwyżej uznać za persona non grata i zażądać jego odwołania...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1652

wyjaśniającego, formalnego postępowania wyjaśniającego oraz postępowania sądowego. Nieformalne postępowanie...

Podstawy prawa notatki

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3374

powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie instancyjności. Dzięki...

Ochrona posiadania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

, po tym terminie roszczenie to wygasa. Co do zasady w postępowaniu posesoryjnym sąd bada stan posiadania i fakt...

Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

łaski król. Egzekucja wyroków sądowych szlacheckich Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego...