Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 148

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 875

, uniewinnieniu, umorzeniu postępowania - przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu adm., gdyż kary wymierzane...

Proces legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Proces legisakcyjny Był to najdawniejszy rodzaj zwyczajnego postępowania sądowego w Rzymie...

Klasyfikacja środków dowodowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

są dokumentami o charakterze prywatnym i w postępowaniu podatkowym stanowią dowód tego, co zostało...

Stosowanie prawa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Stosowanie prawa...

Spółka partnerska - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

też funkcję państwa w postępowaniu egzekucyjnym) Spółka partnerska jest spółką osobową, ale wykazuje pewne...

Środki egzekucyjne należności niepieniężnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

oraz w nich zażalenie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a na to właśnie POSTANOWIENIE O NAŁOŻENIU...

Prawo gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2051

sądowego, zwanego postępowaniem upadłościowym. Naturalnym dopełnieniem przepisów o upadłości podmiotów...