Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 133

Nadzór bankowy-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Minister Finansówlub Minister Skarbu...

Ewidencja obligacji u emitenta

  • Uniwersytet Warszawski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

sądowej, roszczenie sporne stanowi przedmiot postępowania sądowego w drodze powództwa cywilnego. Ujmuje...

Charakterystyka ustrojów RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej...

Funkcje prezydenta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

to odpowiednik zdolności prawnej, na gruncie prawa cywilnego, to możność bycia stroną w postępowaniu sądowym...