Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 115

Prawo materialne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1295

z poszanowaniem interesów indywidualnych i zabezpieczeniem jednostki przed niezgodnym z prawem postępowaniem...

Uczestnicy procesu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

UCZESTNICY PROCESU To podmioty biorące udział w prowadzonym postępowaniu, w rolach określonych...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

” → bardzo łatwo ograniczyć zdolność prawną za pomocą ustaw jak i na drodze postępowania administracyjnego (w ZSRR...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917

też egzekucję wyroków przenosząc jej ciężar na dobra nieruchome.) (1) Zasady postępowania sądowego: - zasada...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

umownym, mediacyjnym, arbitrażowym, sądowym) Norma prawna Ogólna reguła postępowania ustanowiona...

Prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

egzekucji Adjudykacyjny - formalne postępowanie sądowe, najdłuższa, najdroższa i najgorsza metoda...

Tryby nadzwyczajne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

prawidłowego dla danej sprawy postępowania administracyjnego; umieszczenie w decyzji warunków zależnych...