Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 88

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 20601

POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO: proces pierwszej instancji (proces właściwy) proces drugiej instancji (postępowanie...

Nadzór nad działalnością powiatu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Ewa Kisielewska
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd. Postępowanie sądowe, o którym mowa...

Stosowanie prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

, od których strona wnosi odwołanie, do rozstrzygnięć ostatecznych, które kończą postępowanie w sprawie...

Administracja - Akt prawa miejscowego

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2352

publicznych. Ugoda administracyjna zawierana jest pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej...