Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 132

Notatki(piotr kusio)

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1442

(powinnościowy ch) oraz etycznych (zawar te w wię kszośc i przypadków w pewnych zbiorach zasad postępowania danej...

Konstytucja Szwajcarii

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

w postępowaniu przed sądami i organami administracyjnymi do równego i sprawiedliwego traktowania...

Ustroje majątkowe małżeńskie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym -na zarząd składają się zatem czynności: prawne (np...

O fazach in rem i in personam

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Magdalena Błaszczyk
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3276

I KZP 4/07 ZAGADNIENIE PRAWNE Czy osobie, której zachowanie jest przedmiotem postępowania...

Decyzje Prezesa UOKiK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Anna Brzezińska-Rawa
  • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1841

, że są one wydawane przez organ administracyjny oraz fakt, że postępowanie ma również charakter administracyjny. Kary...