Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 132

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1582

(powinnościowy ch) oraz etycznych (zawar te w wię kszośc i przypadków w pewnych zbiorach zasad postępowania danej...

Konstytucja Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

w postępowaniu przed sądami i organami administracyjnymi do równego i sprawiedliwego traktowania...

Ustroje majątkowe małżeńskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym -na zarząd składają się zatem czynności: prawne (np...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

I KZP 4/07 ZAGADNIENIE PRAWNE Czy osobie, której zachowanie jest przedmiotem postępowania...

Decyzje Prezesa UOKiK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1883

, że są one wydawane przez organ administracyjny oraz fakt, że postępowanie ma również charakter administracyjny. Kary...