Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 112

Samorządowe kolegia odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

nadzoru. Wszczynając postępowanie o stwierdzenie nieważności organ nadzoru może postanowić o wstrzymaniu...

Opieka - Reprezentacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

reprezentowanego pupila -wyłączenie reprezentacji dotyczy również zastąpienia pupile w postępowaniu sądowym...

Wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi, który jest związany orzeczeniem wydanym w postępowaniu...

Pojęcie i etapy stosowania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1708

ust. z dn. 14 czerw. 1960 r. kodeks postępowania adm. Spisane tu są reguły postępowania i znajdują...

Separacja małżonków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

takie sąd rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym -sąd powinien przed wydaniem orzeczenia ocenić...

Prawo - Świadomość prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

sądownictwa administracyjnego. Norma prawna Norma - powszechnie obowiązująca reguła postępowania, wydana...