Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 101

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7651

. Środku nadzoru określają odpowiednie ustawy. organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym...

Odpowiedzialność służbowa

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

BGIODO może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania...

Przebieg rozprawy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

rozpoznanie sprawy - jeśli świadek lub biegły, to sąd może prowadzić dalej postępowanie...