Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 92

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

postępowania, pism procesowych, wniosków stron, dowodów, środków odwoławczych oraz innych instytucji...

Pozew, a powództwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania. Wytoczenie powództwa następuje z chwilą złożenia pozwu w sądzie lub oddania...

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1344

na obszarze, o którym mowa w ust. 3. Art. 6a. 1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych...

Kontrola sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

legislacyjna akty stosowania prawa - sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych w trybie KPA bądź OP...

Pozew- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym. Pismo procesowe winno odpowiadać...

Konstytucyjne zasady działania sądów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

jednostki związane z postępowaniem sądowym prawo do sądu (art. 45 ust. 1) → właściwy, niezależny, bezstronny...

Psychologia-wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

: „Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co do wątpliwego stanu zdrowia” pierwsze dzieło w całości poświęcone...

Terminy - zasady obliczania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

do załatwienia sprawy. Jeśli w postępowaniu sądowym - organ wykona orzeczenia w części lub w całości to sąd...

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

sądowo - administracyjne). Funkcja deskryptywna (opisowa) np.: „...oskarżony wyrządził szkodę działając...

Interes publiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

publiczny nie jest interesem prawnym w znaczeniu ustalonym przez kodeks postępowania administracyjnego...