Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 86

Prawo do sądu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Witold Hernik
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

oraz art. 78, w myśl którego każda ze stron postępowania ma prawo do zaskarżeń orzeczeń i decyzji wydanych...

Zasady orzekania w I instancji-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

także od innych czynników takich jak upływ czasu. c) czy w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym obowiązuje...

Zasada instancyjności - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

zasada instancyjności: „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1...